WordPress

Nedan anger du dina uppgifter för databasanslutningen. Om du är osäker på dessa uppgifter, kontakta ditt webbhotell/administratör.

Namnet på databasen du vill köra WP under.
Ditt användarnamn för MySQL
…och ditt lösenord för MySQL.
Du får denna information från ditt webbhotell om localhost inte fungerar.
Om du vill köra flera installationer av WordPress i en och samma databas, ändra det här.