WordPress

Välkommen till WordPress. Innan vi sätter igång så behöver vi information för databasen. Du behöver ha följande uppgifter innan du fortsätter.

  1. Databasnamn
  2. Användarnamn för databas
  3. Lösenord för databas
  4. Värd för databas
  5. Tabellprefix (om du vill köra mer än en installation i samma databas)

Vi kommer att använda denna information för att skapa filen wp-config.php. Om den automatiska genereringen av filen av någon anledning inte fungerar så är det ingen fara. Allt denna gör är att fylla i databasinformationen i en konfigurationsfil. Du kan även helt enkelt öppna filen wp-config-sample.php i en textredigerare, fylla i dina uppgifter och spara den som wp-config.php. Behöver du mer hjälp? Se den svenska dokumentationen eller den officiella dokumentationen (engelska)

Det troliga är att du fått dessa uppgifter från ditt webbhotell. Om du inte har denna information, kontakta ditt webbhotell innan du fortsätter. Om du är redo…

Då kör vi!